Planinsko društvo Tolmin

Jamarska sekcija - poročilo 2009

 

 

Jamarska sekcija                                                                                 Tolmin, 05.03.2010

 

POROČILO ZA LETO 2009

V  letu 2009 smo nadaljevali z raziskavami na Tolminskem Migovcu. Odšli smo na odpravo v Francijo (Vercors). Meseca julija in avgusta smo na jamarskem taboru na Migovcu spet dosegli dobre rezultate, kajti v sistem smo povezali nove kilometre in dobili nadaljevanja, katera obetajo povezavo obstoječih jam v 20 km dolg sistem.

 

Dobro sodelujemo z osnovnimi šolami na našem območju, s Posoškim razvojnim centrom, slovensko vojsko, tolminskim muzejem in raznimi društvi v Tolminu in okolici, ter na drugih  področjih vsakdanjega življenja.

Tako smo imeli preko 50 dejanskih aktivnosti raziskovanja, vodenja, izobraževanja, brez upoštevanja administrativnega dela, to je pisanja zapisnikov, risanje jam, sodelovanja z izobraževalno službo pri JZS, urejanje klubskega katastra, za kar so zaslužni aktivni posamezniki.

Z inštitutom za raziskovanje krasa sodelujemo pri raziskavah v Pološki jami, Dantejevi jami in pri vzorčenju voda v okolici Tolminskega Migovca. Tako imamo v Pološki jami  Tenziometer, ki beleži premikanje zemeljskih plasti in s tem posredno deluje kot potresna opazovalnica, katero mesečno odčitavamo. Izdelal se je graf, kateri prikazuje gibanje terena v obdobju 1 leta.

Odmevno predavanje smo imeli v Tornijevi dvorani v Tolminu, kjer smo predstavili kronologijo raziskovanja Migovca. Celotno delo na Migovcu je preraslo v projekt geoloških in hidroloških raziskav saj imamo poleg površinskega kartiranja izrisano geologijo 1000 m globoke naravne vrtine, ki predstavlja pomemben delček v spoznavanju zgradbe Tolminsko bohinjskih gora, katere imajo neposreden vpliv na naše življenje v Tolminu. Tega se ne zavedamo dovolj.

Ob koncu jamarskega tabora na Migovcu pa smo imeli skupaj z Angleži predstavitev raziskav Migovca. Predavanje je napolnilo dvorano tolminske knjižnice, tako da smo bili prijetno presenečeni nad zanimanjem lokalne javnosti.

V izdelavi je zbornik o Mali Boki. Zajema raziskave od začetkov v letu 1974 pa do danes. Ogromno dela , katero bo približalo samo jamo javnosti, ter razjasnilo našo navezanost na to jamo, ter osvetlilo razprave o zaslugah raziskovanja tudi iz drugega zornega kota. Tako bodo mogoče tudi člani drugih društev doma in v tujini razumeli da nacionalni interes ni nekaj zaradi česar se moraš prijeti za denarnico, ampak zagovarjanje interesov in afirmacije lastne dežele.

Udeležili smo se vseh sej ZOTK-a, prav tako skupne akcije, kakor tudi dneva odprtih vrat društva Baška dediščina na vetrovalniku v Baški grapi.

V sklopu Jamarskega reševalnega centra Tolmin, smo del sistema 7 reševalnih centrov razporejenih po celi Sloveniji. Glede na veliko število jam na Kaninu, je naš center kot najbližji temu območju pomemben člen v verigi reševanja iz jam. Udeležujemo se usposabljanj kot tudi reševanj, ter sledimo novostim v tehniki enojne vrvi.

Letos so se dogajale kadrovske spremembe, tako da je vodstvo prešlo v roke štajerske regije. Zaradi tega smo imeli le dvoje reševalnih vaj. V letu 2010 pa se spet predvideva dejavnost v normalnih okoliščinah in zardi tega tudi večje število aktivnosti.

V Tolminu primanjkuje reševalcev, zato si jih sposojamo tudi iz drugih delov Primorske. Mladi člani bi morali resneje poprijeti za delo in se vključiti v sistem izobraževanja z namenom vključitve v delo RC Tolmin. Treba je vedeti da to dejavnost podpira tudi sama država, saj dobimo vsakoletno konkretno dotacijo.

V sklopu mednarodnih sodelovanj sodelujemo z Imperial college caving club iz London Na območju Migovca. Na območju Kanina pa s Poljskimi jamarji iz Krakovva. Skupaj z njimi raziskujemo jamo BC 10 ki bo še en vhod v sistem Male boke, kar se bo pokazalo najbrž letos avgusta. Do zdaj se je prišlo do globine - 700 m.

Opravljenega dela je ogromno, tako da naj se mi oprosti za vse dejavnosti in aktivnosti, katere sem izpustil in jih nisem omenil, vendar zaradi dolžine poročila moram ostati v mejah normalnega in se izogniti utrujanju poslušalcev.

Predsednik JSPDT

Andrej Fratnik

Natisni E-naslov