Planinsko društvo Tolmin

  • Home
  • Gospodarski odsek

Gospodarski odsek

Ime pove, da ta odsek gospodari z materialnimi viri, premoženjem planinskega društva. Skrbi za nemoteno obratovanje, vzdrževanje in obnovo planinske postojanke v društveni lasti. Glede na naraščajoče zakonske zahteve za obratovanje planinskih objektov je gospodarski odsek že pravo podjetje znotraj društva, z vsemi zakonitostmi delovanja gospodarske družbe. Njegovo delo je pri določenih nalogah že profesionalno, saj vsako leto sklepa pogodbe z osebjem planinske koče. Ta je zaradi strateškega položaja ob slovenski planinski transverzali pomembna točka. V stalni in kvalitetni oskrbi planinske koče se zrcali vsa odgovornost gospodarskega odseka, ki ga .e dolgo vrsto let vodi prizadevni gospodar društva Jože Mežnar (telefon št. 041 747 639).

Natisni E-naslov