Planinsko društvo Tolmin

Poročilo Postaje GRS Tolmin za leto 2007

Poročilo načelnika: 61 članov (od tega 35 aktivnih reševalcev) in 56 intervencij v letu 2007, največ doslej - Največ akcij (25) je bilo spet na račun nesreč jadralnih padalcev.
 
 
Poročilo načelnika o delu postaje GRS Tolmin za leto 2007

Postaja GRS Tolmin šteje skupno 61 članov od tega 35 aktivnih reševalcev; imajo enega častnega člana in sedem zaslužnih, enega pripravnika, sedem aktivnih inštruktorjev, zdravnika letalca in tri letalce reševalce, trije (od tega en zdravnik) pa so še pripravniki za letalce, pa še dva vodnika z reševalnim psom imajo.
Gorski reševalci postaje Tolmin so ostali člani matičnih planinskih društev (Tolmin, Kobarid, Podbrdo, Cerkno, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica).

V letu 2007 je ReCo Nova Gorica PGRS Tolmin aktiviral na 56 intervencij, kar je največ doslej; število intervencij se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 40%!
Imeli so 11 iskalnih in 45 reševalnih akcij, v katerih so reševali/iskali 56 oseb, 28 jih je bilo nepoškodovanih, v sedmih primerih je šlo za lažje poškodbe, v 16 smo reševali ponesrečence s hudimi poškodbami, v petih primerih pa je prišlo na nesreče z smrtnim izidom.
Največ akcij (26) v preteklem letu je bilo spet na račun nesreč jadralnih padalcev. V 17 akcijah (30%) smo imeli pomoč helikopterja, kar je več kot prejšnja leta.
Na akcijah je sodelovalo 48 članov, ki so opravili 1492 ur reševalnega dela. Devetkrat smo imeli po dve, trikrat pa tudi po tri intervencije v istem dnevu!

Največ akcij je bilo na območju Tolmina (26) in Kobarida (13), na ajdovskem smo imeli deset intervencij, na območju skupine Podbrdo in idrijsko-cerkljanskem pa so bile po štiri nesreče. Na reševanjih smo samo z terenskimi avtomobili prevozili 3153 km!
V letu 2007 ni bilo nobenega meseca brez intervencije, največ nesreč je bilo avgusta (12), maja (8), septembra (7) ter aprila in julija (6).

Med reševanimi je bilo lani prvič več tujcev (29 tujcev ali 52%) kot domačih, prišli pa so iz desetih držav: 5 Poljska, 4 Nemčija in Hrvaška, 3 ZDA, Madžarska in Češka, po 2 Italija, Avstrija in Velika Britanija in 1 iz Bosne in Hercegovine.

Postajne vaje, usposabljanje, smo opravili po planu; udeležili smo se tudi večine tečajev, ki jih organizirajo posamezne komisije GRS; skupaj je bilo 26 usposabljanj v obsegu 1472 ur.
Pripravniki (4) so opravili zimski del izpita iz reševalne tehnike in tako postali gorski reševalci!

Preventivno delo: K temu spadajo predavanja za planince, učence, alpiniste … imeli smo predstavitve dela postaje … Teh aktivnosti je bilo za 198 ur.
Ob tem smo organizirali dežurstvo na 22 različnih pohodih, tekmovanjih in prireditvah v gorah (700 ur).
Dežurstvo v poletni sezoni je bilo organizirano kot prejšnje leto - od konca aprila do začetka septembra – vsak teden je bila dežurna skupina treh reševalcev.

Organizacijsko delo: Razširjeno vodstvo postaje je imelo štiri redne seje. Udeležili smo se skoraj vseh sestankov UO GRZ (načelnik), komisije za medicino (dr. Bogo Humar), Sklada Okrešelj (Marko Dakskobler) in odbora za priznanja (Janko Koren) ter UO PD Tolmin. Če prištejemo še ostalo organizacijsko delo (finance, arhiv, poročila, inventure…) je vsega bilo 887 ur.
Ob tem velja posebej omeniti Miljka Lesjaka, ki je poleg sodelovanja v 34 akcija (samo v letu 2007) kot tajnik postaje vestno beležil aktivnosti, obveščal reševalce, zaključuje intervencijska poročila, fotografira in z informacijami oskrbuje tudi medije, pa še za vozila in radiozveze skrbi!

Člani PGRS Tolmin smo lani sodelovali tudi na šestih tekmovanjih, prvič pa smo manjkali na tekmovanju iz prve pomoči.
V letošnjem letu smo dobili dodaten prostor občinske Civilne zaščite in ga tudi uredili s prostovoljnim delom pod vodstvom neumornega Zorana Skubina. Tako imamo sedaj prostor za obe terenski vozili, prikolico in opremo.
V lanskem letu je Občina Tolmin uredila začasno pristajališče za helikopterje (z betonsko ploščadjo in asfaltiranim dovozom). Dela je v veliki meri usklajeval Metko Fon. Na njegovo idejo smo heliodrom tudi označili z znakoma GRS in NMP in seveda sodelovali pri otvoritvi.
Planinskemu društvu Tolmin smo pomagali s prevozi pri oskrbovanju koče na planini Razor in sodelovanje pri vzgojni dejavnosti. Dobro smo sodelovali tudi drugimi planinskimi društvi na našem območju.

Dnevi zaščite in reševanja v Novi Gorici: Naša postaja je na tej odmevni prireditvi zastopala GRZ Slovenije. Sodelovali smo na razstavnem prostoru s predstavitvijo opreme in aktivnosti, poleg tega pa so naši člani pod vodstvom inštruktorja Marka Bokana pripravili dve vaji reševanja z visokih stavb.

Tudi nekaj težav imamo. Problem je nabava osebne zaščitne opreme iz sredstev URSZR, premalo je sklicev na pozivnike in - ni še aktiviranja GRS na območju Idrije.
Veseli pa smo, da smo dobili štiri nove gorske reševalce, da imamo zagnane inštruktorje in vodje skupin, starejši člani ostajajo aktivni in pomembno prispevajo pri delu postaje, veliko pridobitev pomeni tudi skupina Ajdovščina ...
 
Načelnik postaje:
Žarko Trušnovec

Natisni E-naslov