Planinsko društvo Tolmin

Poročilo načelnika za leto 2006

POROČILO NAČELNIKA O DELU POSTAJE GRS TOLMIN ZA LETO 2006

Statistika:

Članstvo:
Postaja GRS Tolmin šteje 61 članov:
- častni člani (1)
- zaslužni člani (7)

- pripravniki (6)
- inštruktorji GRS – aktivni (7)
- zdravniki letalci reševalci (1)
- letalci reševalci (3)
- letalci reševalci pripravniki (4, od tega en zdravnik!)
- vodnik reševalnega psa (1)

 

Reševalno delo:
V letu 2006 je ReCo Nova Gorica   PGRS Tolmin aktiviral na 40 intervencij.
•    11 iskalnih akcij
•    29 reševalnih akcij
V omenjenih akcijah smo reševali in iskali 46 oseb:
•     25  oseb je bilo nepoškodovanih
•    v 4 primerih je šlo za lažje poškodbe
•    v 12 primerih  smo reševali ponesrečence s hudimi poškodbami
•    v  5 primerih je šlo na nesreče z smrtnim izidom.
Največ akcij v preteklem letu je bilo spet na račun nesreč jadralnih padalcev (24), število teh nesreč se je spet  povečalo in predstavlja že 60% našega dela.
 V   10 akcijah smo imeli pomoč posadk helikopterja (25 %).
Na akcijah je sodelovalo 43 članov, ki so opravili 1166 ur reševalnega dela.
Štirikrat smo imeli po dve, dvakrat pa tudi tri intervencije v istem dnevu! Dve intervencije sta potekali ponoči.
Največ akcij je bilo na področju Tolmina (20) (padalci – Kobala!) in Kobarida (10), sledi Podbrdo (5) (novo »padalsko« področje – Lajnar), tri nesreče so bile na ajdovskem in dve na idrijsko-cerkljanskem področju.

 

Na reševanjih smo samo z terenskimi vozili prevozili 1604  km!
Brez intervencije smo bili le v mesecu marcu,  največ nesreč  pa je bilo v  juliju (10) in v septembru (11).
Med reševanimi je bilo 20 tujcev (43%!) iz desetih držav Evrope (4xČeška, 3xPoljska, po 2x iz Švice, Madžarske in Vel. Britanije ter po eden iz Nemčije, Nizozemske, Slovaške in Francije).
Tudi za preteklo leto je spet značilno tudi veliko število sporočil o nezgodah padalcev – po dodatnem preverjanju pa reševanje  ni bilo potrebno (enajstkrat!).

 

Usposabljanje:
Postajne vaje smo izvedli po planu ( 35 dejavnosti, skupaj  1026 ur) – odpadla pa je zimska vaja v decembru.
Udeležili smo se tudi večine tečajev, ki jih organizirajo posamezne komisije GRS – skupaj 340 ur usposabljanja (vodniki psov, letalci, inštruktorji, pripravniki, …).
80 urni teča PP in NMP v januarju in februarju je opravilo 25 članov in pripravnikov (2114 ur).
Bogo, Saš in Mare so sodelovali tudi kot predavatelji na tečajih PP .
Pripravniki (5) so opravili letni del izpita iz reševalne tehnike.

 

Več o usposabljanju v poročilu inštruktorja.

 

Preventivno delo:
K preventivnemu delovanju spadajo predavanja za planince, učence, alpiniste, …, organiziranje in vodenje planinskih taborov (poleg dveh tradicionalnih planinskih taborov smo organizirali še tabor  za osnovno šolo s prilagojenim programom Tolmin – s pomočjo sredstev FIHO (fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij), s sredstvi razpisa MŠŠ (ministrstvo za šolstvo in šport) pa tudi planinsko šolo za VDC Tolmin),  predstavitve dela postaje, spremljanje pohodov in dežurstva na organiziranih prireditvah v gorah, na smučiščih, na padalskih in drugih tekmovanjih, obhodi terena, pregled razmer in stanja poti,….
Predstavitve našega dela so postale reden program za posamezne razrede na osnovni šoli in gimnaziji v Tolminu.
Teh aktivnosti se je nabralo za  465 ur.

V preteklem letu smo organizirali dežurstvo na 27 različnih pohodih, tekmovanjih  in prireditvah v gorah (563 ur).

 Dežurstvo v poletni sezoni
je bilo organizirano nekoliko drugače kot prejšnja leta od 27.aprila do 3.septembra – vsak teden je bila dežurna skupina treh reševalcev.

 

Organizacijsko delo:
-    s sklepom UO PD Tolmin smo postali člani GRZ
-    razširjeno vodstvo postaje je imelo štiri redne  in eno dopisno sejo
-    udeležili smo se skoraj vseh sestankov UO GRZ  in UO PD Tolmin
-    člani so redno sodelovali pri delu komisij
-    ostalo organizacijsko delo (finance, arhiv, poročila, …)
Skupaj  559 ur organizacijskega dela.

 

Tekmovanja GRS:
Člani PGRS Tolmin smo sodelovali na 3 tekmovanjih – skupaj 130 ur.

Družinski piknik na Mostu na Nadiži je odpadel zaradi slabega vremena, zato pa so skupine organizirale srečanja ob koncu leta

Delo pri izgradnji gorniškega centra, ki se končalo v maju

Pomoč PD Tolmin s prevozi pri oskrbovanju koče na planini RazorKomentar:

-    število intervencij se je zmanjšalo (predvsem zaradi manjšega števila nesreč v avgustu!)
-    prizanešeno nam je bilo z dolgotrajnimi iskalnimi akcijami (samo ena 4-dnevna, v letu 2005 smo bili samo na takšnih iskalnih akcijah 14 dni!), z gozdnimi nesrečami (0), nesrečami na vodi (1), nočnimi akcijami (2), … zaradi tega je tudi število reševalnih ur pol manjše kot v letu 2005!
-    obremenitev z reševalnim delom je bila bolj enakomerno porazdeljena
-    skupine so več intervencij izvedle samostojno (oddaljenost, zapore cest, …), kar pomeni veliko razbremenitev za reševalce v Tolminu
-    število ur usposabljanja je prvič po dolgih letih preseglo ure reševanja
-    vzpostavili smo sodelovanje z občinami Ajdovščina in Idrija
-    zagnani inštruktorji in predvsem pripravniki
-    starejši člani ostajajo aktivni in pomembno prispevajo pri delu postaje

Na koncu: Hvala vsem, ki nas podpirate in hvala vsem reševalcem  za opravljeno delo v preteklem letu.

 

Zapisal:    Načelnik postaje:
               Žarko Trušnovec

Natisni E-naslov