Planinsko društvo Tolmin

Mladinski odsek, poročilo o delu v letu 2008


DELO MLADINSKEGA ODSEKA PLANINSKEGA

DRUŠTVA TOLMIN V LETU 2008

 

 

Delo mladinskega odseka PD Tolmin je potekalo v vrtcih, v osnovnih šolah in v OŠPP Tolmin.

                                                            CICIBANI PLANINCI

Na predšolski stopnji so se izleti odvijali v kombinaciji s športno značko. Vključenih je bilo 90 cicibanov  planincev iz Tolmina,Volč, Mosta na Soči, Podmelca, Šentviške Gore  in Dolenje Trebuše.

Skupno so izvedli kar 47 izletov, ki se jih je udeležilo 559 otrok (12 na izlet). Na izletih so se najmlajšim pridružili tudi starši, lovci, gozdarji,vodniki PD Tolmin, alpinisti in gorski reševalci. V maju je bilo za cicibane planince izvedeno 23. srečanje v organizaciji vrtca Most na Soči.

Cicibani in mladi planinci so bili tudi pri beleženju izletov vestni in so si prislužili naslednja priznanja:

- 59  otrok je prejelo našitek CICIBAN PLANINEC (za 5 izletov )

- 18  otrok priponko (za 8 izletov)

- 38  pesmarico (za 12 izletov)

- 29  mladih planincev , ki se je udeležilo 15 - in več izletov pa dnevnik in pohvalo PD Tolmin.

                                                                   MLADI PLANINCI

V akcijo mladi planinec je bilo vključenih 145 učencev iz Osnovne šole Tolmin, Volče , Kamno, Most na Soči in Šentviška Gora in tudi 5 učencev OŠPP iz Tolmina. Skupno so izvedli  35 izletov. Na izletih je bilo udeleženih 1028 učencev (29 na izlet).

Planinski tabor je bil izveden v koči na Planini Kuhinja (od 6.7. do 11.7. 2008).Tabora se je udeležilo 25 mladih planincev iz Tolmina, Volč, Mosta na Soči in Šentviške gore.

Planinska šola v naravi je bila izvedena v koči na Razor planini, katere se je udeležilo 66  učencev 3. razredov OŠ Tolmin, Kamno in Volče.

V OŠ Tolmin pa v šolskem letu 2008/09  pod vodstvom Žarka Trušnovca poteka izbirni predmet Gorništvo, katerega obiskuje 7 učencev.

V letu 2008 smo se udeležili dveh srečanj mladih planincev Posočja.  V maju na Šebreljski planoti v organizaciji PD Cerkno. V oktobru pa po Soški poti čez Lemovje  v organizaciji PD Bovec.  

V letu 2008 smo poleg podpore staršev in podpore  PD Tolmin dobili tudi finančno podporo  Zavoda za šport Občine Tolmin in MK PZS ( po prijavi na javni razpis za planinske tabore).

Mladi planinci so si prislužili naslednja priznanja:

- 5 učencev  bronasti planinski znak (za 6 izletov)

- 5 učencev  srebrni planinski znak (za 12 izletov)

- 7 učencev   zlati planinski znak  (za 18 izletov) in opravljeno planinsko šolo.

NAČRTI ZA LETO 2009

V akciji ciciban planinec aktivno dela 6 skupin,  vključeno je 74 otrok. Izleti bodo potekali po programu. V mesecu maju bomo v sodelovanju z vrtcem Tolmin organizatorji 24. srečanja cicibanov planincev.

V Osnovnih šolah imamo 7 planinskih  skupin v katere je  vključenih 142 mladih planincev. V maju ( 16.5. 2009) se bomo udeležili srečanja  mladih planincev na Banjški planoti, ki ga bo organiziral MO PD Kanal. V oktobru se bomo preizkusili v orientaciji v organizaciji MO PD Ajdovščina.

Planinsko šolo in tabor bomo izvedli ( od 7.7. do 11.7. 2009) na Loki pod Raduho.

V oktobru (3.10.2009) bomo organizatorji srečanja mentorjev in vodnikov POMO Posočja. (Kabala – Kobilja glava – Lom planina)

Zavedamo se, da je izrednega pomena, da z mladimi delajo strokovno usposobljeni ljudje, zato bomo tudi letos poslali na izobraževanje dve  mentorici ( Andrejo Koren in Špelo Rovšček). Upamo, da bodo naše dejavnosti kljub pestri ponudbi trga pritegnile čim več mladih in jim omogočile zanimiv in zdrav način preživljanja prostega časa.

Matičnemu PD in vsem mentorjem in vodnikom, ki ste nam pomagali izpeljati načrtovani program se v svojem imenu in v imenu mladih planincev zahvaljujem za čas, ki ste ga nam posvetili ter za vso moralno in finančno podporo.

Tolmin, 21.03.2009                             Načelnica MO PD Tolmin

                                                             Majda Pagon

Natisni E-naslov