Planinsko društvo Tolmin

Tečaj za jamarskega pripravnika

V Jamarski sekciji  tudi letos pričenjamo  s tečajem za jamarskega pripravnika.vrvna tehnika

 Pogoj za vpis je dopolnjena  starost 14 let v tem letu s pisnim privoljenjem staršev oziroma polnoletnost in članstvo v Planinskem društvu Tolmin. Tečaj je brezplačen, cena izpita pa določa Jamarska zveza Slovenje.

Tečaj bo trajal minimalno 45 ur v štirih sklopih:

1. jamarska oprema in jamarske raziskovalne tehnike za premagovanje ovir v jamah

2. dokumentiranje jamarskih raziskovanj

3. nevarnosti v jamah in ukrepanje v primeru nesreče z osnovami prve pomoči

4. varstvo jam in načela jamam prijaznega obiskovanje in raziskovanje.

 Predvidoma  v jeseni pa bo zaključek z izpitom.

 Kogar zanima, naj pride v petek 18.05.2012 ob 20h v prostore kluba v tolminski kasarni.

Za dodatne informacije pa lahko pokličete na telefon:

-  031 365 314- Zdenko Rejec

-   031 210 309- Metod Kos

Natisni E-naslov