Planinsko društvo Tolmin

Poročilo predsednice 2009

 

 

Drage planinke in planinci,

Leto 2009 je potekalo po ustaljenih tirnicah vendar v iskanju novih poti in svežih idej, zato ga kljub slabšemu finančnemu izidu, po rezultatih dejavnosti društva ocenjujem za uspešno leto.

 

Na 6 sejah upravnega odbora smo se ukvarjali s problematiko gospodarjenja in upravljanja koče na planini Razor, se seznanjali s težavami in se veselili uspehov odsekov in sekcij društva, tudi novega s področja varstvo gorske narave. Njihova prizadevanja smo v skladu z možnostmi z veseljem podprli. Z njihovimi uspehi se bomo seznanili v nadaljevanju občnega zbora. 

Lani smo našteli 656 članov, kar pomeni, da smo beležili upad števila članov. Še posebej zaskrbljujoče je ugotovitev, da smo nekaj članov zgubili tudi zato, ker ne zmorejo plačila članarine.

Tudi v preteklem letu smo organizirali šest planinskih večerov, predavanj z diapozitivi z gorniško vsebino v knjižnici Cirila Kosmača, ki nam je prijazno odstopila prostor in nadaljevali s fotografsko dejavnostjo, za kar se zahvaljujem našemu mentorju mednarodnemu mojstru fotografije Rafaelu Podobniku.

Člane in simpatizerje smo s svojimi aktivnostmi seznanjali z objavami na oglasnih deskah, preko radia Alpski val, lokalnega TV programa, z objavami v časopisih, preko spletne strani, in s 15. številko društvenega glasila Krpelj, ki jo je kot vse predhodne, uredil Žarko Rovšček.

Sredstva za delo pridobivamo na razne načine, glavni viri so ostanek prihodka koče na planini Razor, sredstva pridobljena na raznih razpisih in skromna sponzorska in donatorska sredstva (največjo posamezno donacijo je prispevala Slavica Boljat). Vsem, še posebej pa Občini Tolmin, zahvala za njihov prispevek.  

Priznanje našemu delu so z nagradami podprli: Občina Tolmin – s priznanjem Jožetu Mežnarju ob 70-letnici, prav tako PZS s spominsko plaketo, bralci revije Naša žena s priznanjem Rudiju Rauchu in Občinska športna zveza in Zavod za šport Občine Tolmin s podelitvijo bronastega kipca za športne dosežke v letu 2009 Petru Mraku in plakete predsednici.

Tudi v letošnjem letu je upravni odbor vzdrževal stike s planinskimi in drugimi sorodnimi društvi v Posočju in zamejstvu, odborniki smo se udeležili skoraj vseh občnih zborov in drugih prireditev društev pa tudi nekaterih planinskih izletov.

Na koncu naj se še toplo zahvalim odbornikom in načelnikom odsekov ter vsem, ki ste »opravili delo v dobro društva in družbe, na podlagi svoje lastne odločitve, s tem da ste dali svoj čas, svoje sposobnosti in zanje, predvsem pa izkušnje brez pričakovanja koristi«, tako kot to določa definicija prostovoljcev.

Posebna zahvala gre vsem članom in članicam, ki stojijo društvu ob strani in vsakič priskočijo na pomoč, pa tudi vsem tistim članom in simpatizerjem, ki ste del dohodnine namenili planinskemu društvu.

 

Hvala lepa.

Milena Brešan

 

Natisni E-naslov