Planinsko društvo Tolmin

Poročilo markaciskega odseka o delu v letu 2008

Leto 2008 lahko rečemo ,da je bilo kar rekordno tako po udeležbah na akcijah kakor tudi po opravljenem delu.Tu gre posebna zahvala vsem ,ki so na akcijah delali in pomagali ,da so uspele,prav tako pa bi ne zmogli brez podpore naših družin.

 Žal smo se v lepem poletnem popoldnevu na tolminskem pokopališču prezgodaj poslovili od našega prizadevnega markacista Silvota Kovačič. Opravili smo dela na planini Sleme proti Krnu,Na prevalu Prehodci in odseku poti Prehodci preko Dobrenjšce in pl.Kal do Razorja.Akcijo smo izvedli skupno z lovci LD Tolmin s katerimi lahko rečem ,da zgledno sodelujemo in je delo lahko vzor tudi drugim društvom po Sloveniji.PD in LD ter ostalim. Prvič smo pokosili vse naše poti vključno z evropsko pešpotjo E7.Prav na tej poti smo v mesecu maju z KPPpri PZS izvedli prvo licenčno izobraževanje markacistov MDO Posočja sicer že na območju upravljanja PD Podbrdo.Julija pa smo izvedli prvo samostojno tehnično akcijo brez PZS z namestitvijo jeklenic v grapi Hude stopne prav tako na E7.V celem letu smo z GPS-i merili poti za digitalizacijo planinskih poti z sistemom QUO in jo med prvimi v Sloveniji zaključili.Velika opora nam je bil Primož Štucin iz PD Idrja tudi član T.S KPP in Posočja.

Udeležili smo se vseh sestankov MDO-ja in PZS kjer smo bili vabljeni.Aktivni pa smo bili tudi pri povezovanju in sodelovanju posoških markacistov. Slovensko planinsko pot smo na vseh križiščih opremili z kovinskimi drogovi v tem letu pa bomo namestili še 30 že nabavljenih smernih tabl pridobljenih z pomočjo razpisa na PZS po 1/3 cene. Ko smo že pri razpisih naj omenim da smo kandidirali na vse možne razpise za sredstva preko PZS Kandidirali smo tudi na programu Crpov občine TOLMIN in si pridobili sredstva v višini 3.000,00 eurov brez katerih bi bilo lanskega uspeha veliko manj. Tu gre naša posebna zahvala za pomoč in trud gospodu županu UROŠU BREŽAN, saj kakor bi rekel moj načelnik Tonček :mau jih je takih županov ,da majo posluh za naše poti res jh mormo pohvalt! 

Dva pripravnika sta v tem letu zaključila usposabljanje in si pridobila naziv markacista,dva pripadnika pa sta postala pripravnika in ju čaka še težka pripravniška doba.Pet markacistov je uspešno pridobilo licenco za nadaljne delo.Tako imamo sedaj 5 markacistov ,3 pripravnike markaciste,enega inštruktorja pripravnika,ter 3 pomočnike. Skupno smo izvedli 14 enodnevnih akcij,1 dvodnevno,5 ogledov poti,3 vikende tečajev,in analiznega sestanka komisije za pota,prav tako pa smo se udeleževali sestankov v društvu.

Izvedli smo 1284 prostovoljnih delovnih ur prevozili pa okrog 2000 kilometrov . V tem letu potekajo pripravljalna dela za obsežen projekt ekološke sanacije poti na Globoko,z pomočjo  komisije za pota ,helikopterja SV Občina Tolmin pa se je letos že dobro izkazala..Dokončati želimo SPP ,radi bi obdržali še večleten trud dela na E7 ,ker pa je njeno vzdrževanje povezano z precejšnimi stroški vzdrževanja in se financira preko zavoda za gozdove ter KEUPSA je njena usoda precej negotova ,društvo pa takih stroškov vzdrževanja ne prenese in jo bo ob poslabšanju potrebno zapreti. Naj VAS spomnim da imamo najtežji del od Španije do Panonije ravno MI in PD Podbrdo. 

Računamo pa tudi na večje sodelovanje med posoškimi markacisti na delovnih akcijah

in večja udeležha ostalih članov društva na naših akcijah bibila zaželjiva .Ponavljam

poziv GRS izpred 60 let :Javijo naj se prostovoljci !

Tolmin 21.3.2009 Načelnik markacistov PDT Igor Mlakar

Natisni E-naslov