Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 23 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani  prvi del (PDF format 14MB) drugi del (PDF format 10MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 23 – 2017

Tolmin, december 2017

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 700 izvodov                                     ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,
                               Milena Brešan,
                               Cvetka Jug
Jezikovni pregled: Cvetka Jug
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

  3    Tehtanje časa                     -žr-
  4    KAKO SMO PRAZNOVALI (Dogodki ob 120-letnici Soške podružnice)
12    SPET SMO SE SREČALI NA PLANINSKEM TABORU Povzetek poročila Nuše Rutar
15    Cvetka Jug: NA BURNJAKU – PRAZNIKU KOSTANJA V ČARNEM VARHU
15    Slavica Boljat: SREČANJE S PLANINCI SPD TRST
17    Katarina Uršič: SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV
18    Jelko Flajs: IZKUŠNJE NEKEGA PASTIRČKA
20    Marjuča Volf: MEDITACIJA
20    Sandro Krajnik: SOŠKI ALPINISTIČNI ODSEK IN NJEGOVE AKTIVNOSTI
21    Jana Čarga: POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI DELU JAMARSKE SEKCIJE
21    Marjuča Volf: GLEJ VRHOVI
22    Žarko Rovšček: ŽARKU TRUŠNOVCU 46. SREBRNA PLAKETA (Targa dʹ Argento) –
        MEDNARODNA NAGRADA SOLIDARNOSTI
31    Peter Rutar: FRIKANJE V EL CHORRU
33    VELEPOSLANIK ZDA PONOVNO NA NAŠI DELOVNI AKCIJI                  -žr-
33    Cvetka Jug: DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TOLMINU
34    Marjeta Albinini: ČLANI PD TOLMIN V PROGRAMU MLADI NADZORNIK
        TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
34    Martin Gerlič: FOTOGRAFSKA SKUPINA PD TOLMIN
35    KOČI NA PLANINI RAZOR PONOVNO PRESTIŽNO PRIZNANJE          -žr-
35    NEKDANJA OSKRBNICA V KOČI SE RADA OGLASI              Cvetka Jug
37    Magda Jevnikar: POMLAD NA PLANINI
37    »NI PRAZNIK, PREDRAGI MI, NAŠE ŽIVLJENJE ...«
        (Kronika pestre življenjske poti Toneta Bolka                              Žarko Rovšček
43    Črnigoj Franc Anton (Franton): V POLOG... (po sto letih)          Narcis Michelizza
45    ALFONZ FISCHIONE (1936 – 2017)                -žr-
46    ILJADA KOCIĆ (1950 – 2016)                           -žr-
46    ALI STE VEDELI …  Narcis Michelizza
47    FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov

Članarina

INFORMACIJA O ČLANARINI ZA LETO 2019

 

Član društva sprejema pravice in dolžnosti člana, ki izhajajo iz društvenih pravil, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev.

Pravice, ki izhajajo iz posamezne kategorije članstva, so opredeljene na spletnih straneh www.pzs.si,

pod rubriko »ČLANSTVO« www.pzs.si/vsebina.php?pid=2:

PREDNOSTI ČLANSTVA: www.pzs.si/vsebina.php?pid=11,
VIŠINA ČLANARINE, PRAVICE in POPUSTI: www.pzs.si/vsebina.php?pid=13,
DODATNE UGODNOSTI: www.pzs.si/vsebina.php?pid=28,
POGOJI ZAVAROVANJA: www.pzs.si/vsebina.php?pid=79.

Članarino za leto 2019 lahko poravnate ob četrtkih med 17. in 19. uro v društveni pisarni v Tolminu, Trg m. Tita 16A, v trgovini Iglu na Trgu 1. maja, pri mentoricah na šolah, pa tudi preko spleta https://www.pzs.si/clan/vpis.php .

S  pojasnili smo vam na voljo v društveni pisarni v času uradnih ur in preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

 

Natisni E-naslov

Krpelj 22 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 14MB)

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 22 – 2016

Jubilejna številka 22 – 2016 OB 120 – LETNICI ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA V POSOČJU
Tolmin, december 2016

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 900 izvodov
ISSN 2463-820X
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žarko Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Oblikovanje: Žarko Rovšček 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K A Z A L O

 2 Društvo smo ljudje, samo ljudje                                  -žr-
 3 Žarko Rovšček:  ZA NAMI JE ŠE ENO DESETLETNO OBDOBJE (Kronika PD Tolmin 2006 – 2015)   UVOD, SPLOŠNO
 7 I.        Dejavnosti znotraj odsekov, sekcije in skupine
    GOSPODARSKI ODSEK
13 VODNIŠKI ODSEK
17 MLADINSKI ODSEK
23 SOŠKI ALPINISTIČNI ODSEK (SAO) Alpinizem in športno plezanje
31 JAMARSKA SEKCIJA PD TOLMIN
39 MARKACIJSKI ODSEK
43 ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
45 TURNOKOLESARSKI ODSEK
46 FOTOGRAFSKA SKUPINA
49 POSTAJA GRS TOLMIN
56 II.     O drugih dejavnostih
    GLASILO PD – KRPELJ 60 SPLETNE STRANI DRUŠTVA
62 OGLASNA OMARICA  PREDAVANJA (ZIMSKI PLANINSKI VEČERI)
66 III.    O formalni podobi društva
    OBČNI ZBORI, DELO UPRAVNEGA ODBORA 69 ČLANI  UO
    IV.   Priznanja
71 V.    Zaključek

Natisni E-naslov

Vodstvo društva

UPRAVNI ODBOR 2017-2021:

Predsednica društva:

Milena Brešan

Podpredsednik društva:

Mara Vidic 

Tajnica društva:

Jolanda Goljevšček Zlodej

Finance:

Irena Požin

Mladinski odsek:

 Majda Pagon, Meta Murovec (do 17.3.2018), Špela Borovničar

Vodniški odsek:

Slavica Boljat, Darij Kenda

Gospodarski odsek:

Jože Mežnar, Valentin Rink, Davorin Mlakar (do 17.3.2018), Nadja Leban (od 17.3.2018)

Soški AO:

Sandro Krajnik

Postaja GRS Tolmin

Žarko Trušnovec

Markacijski odsek:

Iztok Kozorog, Marko Uršič

Jamarska sekcija:

Jana Čarga

Odsek za varstvo gorske narave

Ivo Bellomo

Turno kolesarski odsek

odsek je v mirovanju

Fotografska skupina:

Martin Gerlič

Članarina:

Mirjam Hvala 

Publikacije, planinski večeri:

Žarko Rovšček

Skupne naloge

Cvetka Jug, Irena Brežan, Gizela Kenda

 

Nadzorni odbor:

Tatjana Božič, Edo Kozorog, Ljubo Čibej

Častno razsodišče:

Marjan Rodman, Rudi Rauch, Marija Šavli

 

Častna člana:

Vlado Šorli, Rudi Rauch 

Natisni E-naslov

3. zimski planinski večer - film Jurek

Tudi pri sestavljanju programa za naš letošnji ciklus zimskih planinskih večerov nismo mogli spregledati pomembnega dogodka na področju gorniške kulturnega snovanja, mednarodnega Festivala gorniškega filma Domžale. Glavno nagrado mesta Domžale je namenila poljskemu filmu Jurek o znamenitem alpinistu Jerzyju Kukuczki, ki si ga bomo ogledali v sredo, 11. januarja  2017, ob 19. uri v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu.

Natisni E-naslov

Krpelj 20 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 3MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 600 izvodov
Tisk: Artpro d.o.o.
Uredniški odbor: Žark o Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin
Fotografija na ovitku: Miljko Lesjak


K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 20 – 2014, Tolmin, december 2014

90 – LETNICA ILEGALNEGA PLANINSKEGA KLUBA KRPELJ

K A Z A L O

3 RAZMISLEK OB OKROGLI ŠTEVILKI -žr-
4 Žarko Rovšček: KRPELJ IN DANAŠNJI TRENUTEK 
8 Ivan Rejc: TOČNO OPOLDNE
11 Žarko Rovšček: KRPLJEVEC FRANC ŠTRUKELJ
14 Rudi Rauch: OB 200. POHODU PLANINCEV UPOKOJENCEV
16 Anton Bolko: J U B I L E J
21 Slavica Boljat: APENINI, »HRBTENICA« ITALIJE
24 Rok Kurinčič: KIRGIZIJA 2014
29 Žarko Rovšček: NA SKRAJNEM OGRANKU
31 Jože Mežnar: MARKACISTI V LETU 2014
33 Irena Brežan: POHOD NA MENGORE
35 Majda Pagon, Valter Černigoj: PLANINSKI TABOR NA PLANINI RAZOR
41 GOSPODARSKI ODSEK Z NOVIMI MOČMI NAPREJ -žr-, -dk-
43 Tina Medved: O VAROVANJU GORSKE NARAVE
44 Zdenko Rejec: JAMARJI V ZRCALU LETA 2014
46 Martin Gerlič: FOTOGRAFSKA SKUPINA PD TOLMIN
48 Majda Pagon: PO MEDVEDOVIH STOPINJAH
49 Peter Dakskobler: ŽLED JE LE ZAČASNO UMIRIL NAČRTE . . .
51 PRED 40 LETI JE ZASTAL MLADOSTNI KORAK MIRJAM CVEK –žr-
52 ZA GORSKIMI REŠEVALCI JE DELOVNO LETO -žr-
    SPOMINSKA SLOVESNOST NA OKREŠLJU
53 PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
54 OBČINSKO PRIZNANJE ŽARKU TRUŠNOVCU -žr-
55 FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov

Krpelj 19 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 16MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon: 05 388 3211
Naklada 600 izvo dov
Tisk:
Uredniški odbor: Žark o Rovšček - glavni urednik,Milena Brešan, Cvetka Jug
Jezikovni pregled :Cvetka Jug, Senka Krapež
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju člano v PD Tolmin

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin 19 – 2013, Tolmin, december 2013

60 – LETNICA SLOVENSKE POTI NA MANGART
60 – LETNICA ODKRITJA KUGYJEVEGA SPOMENIKA V TRENTI

K A Z A L O
3 Uvodnik  (-žr-)
4 NAŠE TRADICIONALNO SREČANJE  (-žr-)
5 Jožica Podreka: STOLETNE BUKVE NA PLANINI RAZOR
8 Igor Mlakar: POPRAVLJENA SLOVENSKA PLANINSKA POT NA MANGART
10 NAJ TA PRAVLJICA TRAJA VEČNO! (-žr-)
      60 letnica odkritja spomenika dr. Juliusu Kugyju v Trenti (-žr-)
13 Cvetka Jug: PUNTARSKI POHOD
       Ob 300-letnici tolminskega punta
15 Žarko Rovšček: MOJA ZADNJA SREČANJA S FRANCEM CEKLINOM
24 Nuša Rutar: POLETNI TABOR MLADIH PLANINCEV NA PLANINI KUHINJA (2013)
26 Miljko Lesjak: TISOČA ZABELEŽENA INTERVENCIJA POSTAJE GRS TOLMIN
27 Meta Murovec: TRADICIONALNO SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV
29 KAKŠNO ZVEZO S TOLMINSKIMI PUNTARJI IMA ZAVETIŠČE NA GLOBOKEM? (-žr-)
30 Žarko Rovšček: NAŠI ZIMSKI PLANINSKI VEČERI
34 Darij Kenda: OSREDNJI IZLET V ROMUNIJO (21. 6. - 2. 7. 2013)
35 Davorin in Nada Gaberšček: VERNAR
35 Tina Medved: DELO ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
36 DVA CERTIFIKATA KOČI NA PLANINI RAZOR
37 Zdenko Rejec: JAMARSKA SEKCIJA V LETU 2013
38 Iztok Rutar: ZBOR BIL JE ŽIV (140 udeležencev zbora slovenskih alpinistov)
41 Cvetka Jug: PRAZNIK FRIKE 2013
42 Peter Čujec: KRASOTE TOLMINSKEGA PODZEMELJSKEGA SVETA (-žr-)
     Potovalno – raziskovalni spis z dne 15. 3. 1947
43 Rafael Podobnik: TRETJA RAZSTAVA FOTOGRAFSKE SKUPINE PD TOLMIN
45 Peter Dakskobler: LETO USTANOVITVE TURNOKOLESARSKEGA ODSEKA
47 FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov

Krpelj 17 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,
telefon:  05 3883211
http://www.pdtolmin.si

Naklada 600 izvodov

Uredniški odbor:    Žarko Rovšček  –  glavni urednik     
                          Milena Brešan                    
                          Cvetka Jug – jezikovni pregled

 Tisk:  ARTPRO d.o.o.

 Migovec – novi izziv Jamarske sekcije PD Tolmin. (Arhiv JSPDT)

 K   R   P   E   L   J       

Glasilo Planinskega društva Tolmin  17 – 2011  Tolmin, december  2011                                   

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

 

K   A   Z   A   L   O

Kaj nam ostane potem?                                                        -žr-        3                                                                                                                                                                                              
Zdenko Rejec: 40 LET DELOVANJA JSPDT                                                              4

Žarko Rovšček: RAZSTAVA OB 40-LETNICI JAMARSKE SEKCIJE                   6

Jana Čarga: KRATKA ZGODOVINA JAMARSKIH RAZISKOVANJ TOLMINSKEGA MIGOVCA            8

Teja Gerbec, Miha Mlinar: JAMA V SKAKALCIH                                          12  

Karin Rutar: PREČENJE MALE BOKE ( 5./6. februar 2011)                                       15

Marko Koren: AŠENBRENER  TRIKRAT                                                                 17

Katja Tabernik: POČITNIŠKO DELO                                                                     19

Tina Medved: INFORMATIVNA TABLA NA PLANINI RAZOR                                     22

Peter Rutar: SPOZNAVANJE GORA NA IBERSKEM POLOTOKU …                             23

Milena Brešan: TREKING NA SARDINIJO (2011)                                                    24

Sandra Kozorog Košuta: MOŽIC JE PADEL ali  BUNKERJI SO ZAKON                         30

Majda Pagon: IZLET ZLATIH NAGRAJENCEV V MOJSTRANO IN VRATA                    30

Zalka Uršič: NOČNI POHOD MLADIH PLANINCEV                                                   31

Zalka Uršič: PLANINSKI TABOR MLADIH PLANINCEV IZ TOLMINA 2011                    32

»MED GOZDNIMI ŠKRATI NA SORIŠKI PLANINI«

ZGLED POŽRTVOVALNOSTI ALI MARKACISTI V POLNEM ZAMAHU             -žr-        33

STOLETNICA ROJSTVA  FRANCA CEKLINA                                              -žr-        35

Franc Ceklin: NAČELNIKU GRS BOHINJ ROBERTU KLANČARJU                                 36

Narcis Michelizza: FRANC CEKLIN KOT SODELAVEC                                                40

Izgubili smo predanega in požrtvovalnega tovariša                                           

(Janko Koren 1931 – 2011)                                                                   -žr-       41

Poslovil se je človek, katerega osnovno vodilo je bila človečnost                  

(Jože Andlovic 1923 – 2011)                                                                  -žr-       42        

NAŠI JUBILANTI (Vlado Šorli, Jože Šimon, Tatajana Božič                                       44                                                                                                              

FOTOKRONIKA

Natisni E-naslov

Krpelj 18 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 17MB)

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,
telefon:  05 3883211
http://www.pdtolmin.si

Naklada 600 izvodov

Uredniški odbor:    Žarko Rovšček  –  glavni urednik     
                          Milena Brešan                    
                          Cvetka Jug – jezikovni pregled

 Tisk:  ARTPRO d.o.o.

 Migovec – novi izziv Jamarske sekcije PD Tolmin. (Arhiv JSPDT)

 K   R   P   E   L   J       

Glasilo Planinskega društva Tolmin  18 – 2012  Tolmin, december  2012                                   

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

 

K   A   Z   A   L   O

Sredi krivulje našega dela -žr- 3
Joža Mihelič: »SPOROČILO MI JE BILO POSLANO...« 4
Jana Čarga: SISTEM MIGOVEC – NAJDALJŠA JAMA V SLOVENIJI 6
Zdenko Rejec: OTVORITEV JAMARSKEGA BIVAKA NA TOLMINSKEM MIGOVCU 12
Marko Koren: BOLIVIJA 14
Tatjana Božič: »PLANINARJENJE« ČEZ PEČĺ 16
Nuša Rutar: PLANINSKI TABOR PRI KRNSKIH JEZERIH 21
Gašper Čopi, Klemen in Martin Žbogar: GORE 24
Dragica Obid: TRADICIONALNI PLANINSKI DOGODEK NA TOLMINSKEM 24
Žarko Rovšček: VODNIŠKEMU ODSEKU V OPOMBO 25
Darij Kenda: VODNIKI GENERACIJE 1990/1991 29
Nada in Davorin Gaberšček: ZIMSKI VODNIŠKI TEČAJ 30
Sandra Košuta – Kozorog: GENERACIJA FEJSTBUKOVCEV 31
Slavica Boljat: VIŠPARSKI VRH (2371m), IME POZABLJENE GORE 33
Jože Leban: NIKOLI NE RECI NIKOLI 35
Anka Podgornik: IZ TOLMINA PREKO TRIGLAVSKIH JEZER V BOHINJ 37
Rafael Podobnik: TOLMINSKA FOTOGRAFSKA SKUPINA NA BLEDU 39
Žarko Rovšček: O ŽULJIH IN PODOBNIH NADLOGAH 40
Anka Podgornik: JESEN V GORAH 43
Igor Mlakar: MARKACIJSKI ODSEK V LETU 2012 43
TRETJI FESTIVAL NEVLADNIH ORGANIZACIJ V TOLMINU -žr- 45
Milena Brešan: ELBRUSIJADA 2012 46
Cvetka Jug: 50 LET PLANINSKE SKUPINE POŠTE IN TELEKOMA 47
Mara Marinič: PLANINCI PTT NOVA GORICA 49
USPEŠNA AKCIJA ZBIRANJA SREDSTEV ZA NOVO VOZILO -žr- 50
POSLOVILA SE JE ROSANA ŠČANČAR 51
ZAPUSTIL NAS JE VLADO HOŽIČ 52
NAŠI OBISKALI DURMITOR -mb- 52
PRIZNANJI PZS JAMARJEM IN MLADINSKEMU ODSEKU PD TOLMIN 53
Slavica Boljat: DRAG SPOMIN 54
NOVI KADRI: Markacisti, jamarji, Mladinski odsek, varuhi gorske narave 55

Natisni E-naslov

Krpelj 13 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

 

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,1MB)


K   R   P   E   L   J         

Glasilo Planinskega društva Tolmin

13 – 2007                                       

TOLMIN, november 2007

Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin

Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon:  05 3883211

Naklada 600 izvodov

Tisk: ARTPRO d.o.o.

 

Uredniški odbor:   Žarko Rovšček - glavni urednik
                         Milena Brešan
                         Cvetka Jug

Jezikovni pregled :  Cvetka Jug

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

 
K A Z A L O

  3        POČASTILI SMO 110 – LETNICO SOŠKE PODRUŽNICE SPD     -žr-

  7      Marjeta Keršič Svetel:GOVOR NA SVEČANOSTI OB 110 - LETNICI PD Tolmin

11         Viktor Kavčič: PLANIKA, SIMBOLNA ROŽA PLANINSTVA

13         Marjuča Volf: JAZ IN DREVO

14         Anton Bolko:  POHODI  PLANINCEV  UPOKOJENCEV  V  LETU  2006

19         Peter Mrak: RAZMIŠLJANJA PLEZALCA

29         Viktor Kavčič: JOSIP ABRAM – TRENTAR

33         Žarko Rovšček: IGOR MLAKAR – VODJA MARKACISTOV

37         Anka Podgornik: KADIN – POT V NEBO

39         Žarko Rovšček: VOTLA GORA  1974 – 2006

43         Milena Brešan:  PLANINSKI TABOR ZA MLADE PLANINCE V PLANINSKEM DOMU

                                      PRI KRNSKIH JEZERIH  (26. DO 30. JUNIJ 2007)

45         Miljko Lesjak: OTVORITEV PRISTAJALIŠČA ZA HELIKOPTERJE V TOLMINU

46      FOTOKRONIKA

 

Natisni E-naslov

Krpelj 16 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,2MB)

 

K   R   P   E   L   J      

Glasilo Planinskega društva  Tolmin
 
16 – 2011                     
 
Tolmin, januar  2011
 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,  telefon:  05 3883211
 
Naklada 600 izvodov
 
Tisk:  ARTPRO d.o.o.
 
Izdano v jubilejnem letu 40 – letnice Jamarske sekcije PD Tolmin
 
Uredniški odbor:        Žarko Rovšček  –  glavni urednik
                       Milena Brešan
                       Cvetka Jug
Jezikovni pregled :    Cvetka Jug
 

Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin


K  A  Z  A  L  O
  
DEDIČI KRPLJA    -žr-                                                                                                          3  
                                                                                                                                                    
Jana Čarga: VODNA SLED                                                                                                  4
 
Narcis Michelizza: NEDOKONČANI INTERVJU Z ZORKOM FONOM                               8
 
Zorko Fon: LA MOTTA                                                                                                       12
 
Viktor Kavčič: ZAHTEVNE, A LEPE PLANINSKE POTI NA KRN                                    13
 
Neža Miklavič, Katarina Uršič: TRIGLAVSKI NARODNI PARK                                       17
 
Neža Miklavič, Katarina Uršič: LUBADARJI V VRATIH IN ČOMPE V TRENTI               18
 
Marko Koren: IZLET V NEZNANO ŠT. X                                                                           19
 
Rudi Rauch: 
SODELOVANJE PD TOLMIN IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV OBČINE TOLMIN              22
 
Dragica Obid: SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV NA MOSTU NA SOČI                   25
 
Mojca Florjančič: NA PLANINI RAZOR JE BILO LUŠTNO                                        27
 
Majda Pagon: SREČANJE MLADIH PLANINCEV POSOČJA NA ŠENTVIŠKI PLANOTI   29
        
ZA POSTAJO GRS TOLMIN NI ODMORA       -žr-                                                30
 
Žarko Rovšček:  TISTEGA DNE  (O tem in onem)                                              33
 
Miranda Ortar, Staš Manfreda:
DESET DESETLETNIKOV NA VRHU TRIGLAVA                                                 36
 
Valentin Lapanja: NJIM GRE NAŠA MISEL IN ZAHVALA                                      37  
                                                    
O ČLANSTVU PD TOLMIN                                                                            38
Povzetek seminarske naloge Andreje Gerbec       -žr-
 
SANACIJA PLANINSKE POTI ČEZ PREVAL GLOBOKO                                        43
Iz poročila z akcije markacistov                     -žr-

Natisni E-naslov