Planinsko društvo Tolmin

 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image18.jpg

Mi gremo naprej!

b_250_150_16777215_00_images_stories_pd_2021_seja_UOPD.jpgTo naj velja za vse nas, ki delujemo v planinski organizaciji in našem planinskem društvu. V našem glasilu smo napisali tudi, da kopriva ne pozebe. V teh časih preizkušenj je tudi v našem vodstvu prisotna skrb, kako ob epidemioloških ukrepih delovati čim manj okrnjeno. Prilagoditi smo se morali novim razmeram.

Odpadel je lanski občni zbor, ki smo ga vsaj glede minimalnega obveščanja članov skušali nadomestiti z objavo poročil odsekov na spletnih straneh. Letošnjega bomo po odločitvi upravnega odbora izvedli »na daljavo«: večina bo gradivo z glasovnico prejela preko elektronske pošte, ostali po klasični pošti s povratno ovojnico. Vse prosimo za sodelovanje, da opravimo tisto, ki nas kot člane društva zavezuje.

 Upravni odbor in delo v novih razmerah

Društvena pisarna je za sestanke v zahtevanih pogojih združevanja ljudi po marcu lanskega leta postala »pretesna«. 18. sejo upravnega odbora smo zato 18. junija 2020 izvedli v prostorih, ki so zagotavljali varno razdaljo med udeleženci, izven sedeža društva.  

Odborniki so med drugim obravnavali problematiko nadaljnjih aktivnosti planinskega društva v luči vladnih ukrepov. Po daljši razpravi je bil sprejet sklep, da se občnega zbora tudi v poletnem času ne skliče. V primeru, da tudi v jesenskem času ne bil možen sklic, bi potrebna poročila potrdili na naslednjem.

Načelniki so poročali o aktivnosti odsekov, sekcije in skupine v obdobju od zadnje seje. Delovanje je bilo zaradi spomladanskih epidemioloških ukrepov vsaj v nekaterih odsekih, kjer prihaja do bolj številčnega združevanja članov, že močno okrnjeno.  Do datuma sklica seje odbora je članarino poravnalo 531 članov oz. 71% članov glede na leto 2019.

Odbor je obravnaval tudi problematiko poslovanja koče na planini Razor, ki ga je bilo potrebno prilagoditi usmeritvam NIJZ, tako glede strežbe na prostem kot tudi glede prenočevanja. Postojanka, ki je bila zaprta v času prvomajskih praznikov, sicer pa odprta skoraj vse vikende pred sezono, je v zgodnjem obdobju beležila presenetljivo velik obisk. Stekle so priprave na aplikacijo turističnih bonov. Odbor je sprejel tudi sklep o načinu in višini nagrajevanja osebja.

V okviru korespondenčne seje med 16. do 23. decembrom 2020 je upravni odbor potrdil zapisnik oziroma sklepe prejšnje seje in obravnaval aktivnosti odsekov, sekcij in skupine v obdobju od zadnje seje. Nova, 26. številka društvenega glasila Krpelj, prinaša podobo delovanja društva v preteklem letu. Odborniki so bili seznanjeni, da je članarino poravnalo 677 članov (70 manj kot v predhodnem letu) in sprejeli sklep o višini članarine v letu 2021. Sklepali so tudi o nabavi multifunkcijske naprave (kopirni stroj, tiskalnik, skener) za potrebe društvene pisarne in vzmetnic z zaščitnimi prevlekami za kočo na planini Razor. Približno polovica članov bi imela možnost sodelovati preko spletnih platform (zoom, skype, teams…) pri poteku sej na daljavo, kar ni dovolj za tak način dela. Na opozorilo predsednice nadzornega odbora, da je treba zaradi izteka mandata dosedanjemu odboru razmišljati o bodoči sestavi organov društva, ni bilo nobene razprave ali pobude. Trenutne razmere so bolj naklonjene manjšim kadrovskim spremembam, predvsem zaradi menjave načelnikov odsekov in drugih razlogov, kot bolj korenitim posegom v sestavi odbora.

 1. seja upravnega odbora je potekala 5. marca 2021 v galeriji Kinogledališča Tolmin. Člani so sklepali o načinu izvedbe občnega zbora (glej prvi odstavek tega zapisa). Potrdili so dva predloga odbora za priznanja.

Finančno poročilo za leto 2020 izkazuje 162.629, 18 EUR prihodkov in 128.183,70 EUR odhodkov. Presežek je nastal zaradi trenutnih razmer, ko ni bilo možno  v celoti uresničiti načrtovane porabe posameznih odsekov, kot npr. izpad predvidenih izobraževanj, okrnjena možnost nabav za kočo na planini Razor, odpoved izletov idr. Obseg poslovanja koče v višini 76 % glede na nadpovprečno leto 2019, oziroma 102 % glede na primerljivo leto 2018, so odborniki ocenili kot ugoden v danih razmerah.

Posamezni odseki so predstavili načrtovane aktivnosti za leto 2021. Nekatere izmed dejavnosti društva so precej odvisne od epidemioloških razmer doma in v tujini.

Jamarska sekcija letos praznuje 50-letnico delovanja in pripravlja izdajo spominskega zbornika. Če bodo razmere dopuščale, bodo jamarji pripravili razstavo in tudi na druge načine poskušali predstaviti svoje delovanje.

Letošnjo članarino je doslej poravnalo 259 članov. V upanju, da se bodo razmere čimprej izboljšale in se bomo ponovno srečevali na planinskih poteh in pri drugih aktivnostih društva, vas naprošamo, da izkažete pripadnost planinskemu društvu in podprete naše delo.  

Ne pozabite kar smo zapisali v naslovu. Naj nas trenutne razmere ne omajajo. Planinci smo v svoji več kot 120-letni zgodovini preživeli tudi hujše ujme.

Besedilo in foto Žarko Rovšček

 

Natisni E-naslov