Postaja GRS Tolmin v 2005

Written on .

POROČILO NAČELNIKA O DELU POSTAJE GRS TOLMIN ZA LETO 2005

Statistika:

 Članstvo:
V letu 2005 je bilo registriranih 54 članov,  svoje predstavnike smo imeli v podkomisiji GRS za vzgojo in tehniko reševanja (izpitna komisija), podkomisiji za zveze in  podkomisiji za medicino,

Reševalno delo:
V letu 2005 je imela PGRS Tolmin 43 intervencij (za petino  manj kot leto prej!)  in že tretje leto zapored  največ med vsemi postajami v GRS v Sloveniji – skoraj 20% reševanj slovenske GRS.
•    7 iskalnih akcij
•    36 reševalnih akcij
V omenjenih akcijah smo reševali in iskali 48 oseb:
•    v enem  primeru  pogrešanega še nismo našli
•    21  oseb je bilo nepoškodovanih
•    v treh primerih je šlo za lažje poškodbe
•    v 15 primerih  smo reševali ponesrečence s hudimi poškodbami
•    v  8 primerih je šlo na nesreče z smrtnim izidom.
Največ akcij v preteklem letu je bilo spet na račun nesreč jadralnih padalcev (21), sicer pa sta sezono zaznamovali dve težki in nevarni zimski reševanji v Poldanovcu in Kobli ter štiri dolgotrajne iskalne akcije  - v Gorenji Trebuši, v Pologu in na Čavnu (po štiri dni) in iskanje češkega padalca (dva dni).
 V   12 akcijah smo imeli pomoč posadk helikopterja (28%).
Na akcijah je sodelovalo 48 članov, ki so opravili  nad 2000  ur reševalnega dela.
Petkrat je reševanje potekalo ponoči.
Šestkrat smo imeli po dve, enkrat pa tudi tri intervencije v istem dnevu!
Na reševanjih smo samo z terenskimi vozili prevozili 3298  km!
Brez intervencije smo bili le v mesecu januarju , največ nesreč  je bilo v marcu in juliju  – po osem ,  v avgustu – šest in v juniju - pet.
Med reševanimi je bila več kot tretjina  tujcev (18).
Za preteklo leto je spet značilno tudi veliko število sporočil o nezgodah padalcev
– po dodatnem preverjanju pa reševanje  ni bilo potrebno (desetkrat!).

Usposabljanje:
V letu 2005 smo izvedli postajne vaje po planu (19 dejavnosti, skupaj 569 ur).
Udeležili smo se tudi večine tečajev, ki jih organizira KGRSS (17 dejavnosti) – skupaj 374  ur usposabljanja (vodniki psov, letalci, inštruktorji, pripravniki, …).
Več o usposabljanju v poročilu inštruktorja.

Preventivno delo:

K preventivnemu delovanju spadajo predavanja za planince, učence, alpiniste, …, organiziranje in vodenje planinskih taborov, predstavitve dela postaje, spremljanje pohodov in dežurstva na organiziranih prireditvah v gorah, na smučiščih, na padalskih in drugih tekmovanjih, obhodi terena, pregled razmer in stanja poti,….
Predstavitve našega dela so postale reden program za posamezne razrede na osnovni šoli in gimnaziji v Tolminu.
Teh aktivnosti se je nabralo za  139 ur.

V preteklem letu smo organizirali dežurstvo na 18 različnih pohodih, tekmovanjih  in prireditvah v gorah (586 ur).

Dežurstvo v poletni sezoni je bilo organizirano od 1.junija do 31.septembra – vsak teden je bila dežurna skupina treh reševalcev (skupaj 8784 ur).
Organizacijsko delo:
-    razširjeno vodstvo postaje je imelo štiri redne  seje
-    udeležili smo se skoraj vseh sestankov KGRSS in UO PD Tolmin
-    člani so redno sodelovali pri delu podkomisij
Skupaj  368 ur organizacijskega dela.
V te ure ni všteto delo gospodarja, tajnika in drugih,  ki so na postaji prebili veliko ur pri delu z opremo, pošto, arhivom, …( 268 ur)

Tekmovanja GRS:
Člani PGRS Tolmin smo sodelovali na 4 tekmovanjih – skupaj 125 ur.

Družinski piknik na Mostu na Nadiži (51 udeležencev)

Začetek organiziranja skupine v Ajdovščini

Delo pri izgradnji gorniškega centra

Komentar:

V zadnjih petih letih smo najbolj obremenjena postaja (198 intervencij, 230 reševanih oseb, 89 hudo poškodovanih in kar 35 mrtvih!)

Številni reševalci so zaradi kraja bivanja in zaposlitve praktično nedosegljivi za reševanje, v preteklem letu je spet več reševalcev iz različnih vzrokov odšlo med neaktivne!

Vedno več dela opravi vedno manjše število reševalcev (reševalno, organizacijsko delo, preventiva, iskanje sponzorjev, …)

Veliko akcij brez poteka zdravnika.

Skupina Cerkno – Idrije v  svojem lokalnem področju še vedno ni sprejeta in jo ob nesrečah ne aktivirajo.
Zagnani posamezniki,aktivno  vodstvo postaje, inštruktorji, vodnika reševalnih psov in vodje skupin.
Starejši reševalci ostajajo aktivni in pomembno prispevajo pri delu postaje.
Dobro sodelovanje z ZD, gasilci v Tolminu, 112, regijsko upravo za ZR, …

Na koncu: Hvala vsem, ki nas podpirate in hvala vsem reševalcem  za opravljeno delo v preteklem letu.

Zapisal:     Načelnik postaje:
                   Žarko Trušnovec

Natisni