Poročilo GRS o delu v letu 2008

Written on .

   

Članstvo:

Postaja GRS Tolmin  je v letu 2008 štela  skupno 61 članov – od tega

 

35 aktivnih reševalcev z licenco

- častni člani (2)

- zaslužni člani (6)

- pripravniki (1)

- inštruktorji GRS – aktivni (7)

- zdravniki letalci reševalci (2)

- letalci reševalci (5)

- vodniki reševalnega psa (2)

 

- dva člana sta opravila letni del usposabljanja za inštruktorja GRS

- pripravnik je opravil letni del usposabljanja za člana  GRS

Gorski reševalci postaje Tolmin smo  člani matičnih planinskih društev (Tolmin, Kobarid, Podbrdo, Cerkno, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica).

Reševalno delo:

V letu 2008 je ReCo Nova Gorica   PGRS Tolmin aktiviral na 64 intervencij, kar je največ doslej.

->12 iskalnih akcij

->52 reševalnih akcij

V omenjenih akcijah smo skupno reševali ali iskali 78 oseb

->  34  je bilo nepoškodovanih ali pa reševanje ni bilo potrebno

-->  15  lažje poškodovanih

-->  21   hudo poškodovanih

->    8  mrtvih

V   26 akcijah smo imeli pomoč posadk helikopterja (40 %) , 11x je šlo za reševanje z EM vitlo!

Na akcijah je sodelovalo 44 članov, ki so opravili 1898 ur reševalnega dela.

(sem niso vštete ure naših bodočih pripravnikov, ki smo jih vključili predvsem v iskalne akcije)

5x smo imeli po dve, 2x pa tudi po tri intervencije v istem dnevu!

Največ akcij je bilo na področju Kobarida (24), nato Tolmina (18),  na ajdovskem smo imeli 8 intervencij,  na območju skupine Podbrdo in  na  idrijsko-cerkljanskem področju pa je  bilo  po 7 nesreč.

Na reševanjih smo samo z terencema  prevozili 3858 km!

Tu je potrebno omeniti, da za brezhibnost vozil skrbi Metko Fon.

V letu 2008  ni bilo nobene intervencije samo v mesecu marcu ,  največ nesreč  pa je bilo v  avgustu (14), juniju (11), septembru (7), novembru (6), maju, juliju in decembru po 5, …

Med reševanimi je bilo  30 tujcev (38%) iz   dvanajstih držav  ( 8x Italija, 4x Bosna in Hercegovina, 3x Belgija, 2x Litva, Avstrija, Poljska, Nemčija, Češka in Velika Britanija, 1x Švedska, Hrvaška in Ukrajina)

Za leto 2008 je treba poudariti predvsem velik porast gorniških nesreč - prvič po desetletju je gorniških nesreč (pri plezanju, hoji v brezpotju in po nadelanih poteh - 28) več kot nesreč padalcev – 22; tem je po dolgih letih »pomagal« tudi zmajar.

(Število zmajarskih poletov se je v letu 2008 opazno povečalo!)

Izstopa tudi  veliko število hudo poškodovanih udeležencev  nesreč (21).

Sezono si bomo,  poleg tragičnih gorniških nesreč nad  Zaprikrajem in Leskovco, posebej zapomnili   po  delovni nesreči v jašku ČHE Avče, treh hudo poškodovanih pri delu v gozdu,  strelni poškodbi na lovu,  nočnem helikopterskem reševanju poškodovanega padalca v Mrzlem vrhu ter obsežnih iskalnih akcijah v Cerknem in Idriji.

Usposabljanje:

Postajne vaje smo izvedli po planu:

- zimsko vajo smo zaradi pomanjkanja snega zamaknili v februar, vajo za letošnjo zimo pa smo izvedli že v decembru  (tako smo imeli dve zimski vaji v enem koledarskem letu)

- isto je bilo z vajo reševanja na žičnicah

- letno  vajo smo zaradi številnih obveznosti (reševalne akcije, organizacija dneva reševalcev, … ) zamaknili v  september

- vajo reševanja padalcev smo izvedli dvakrat (v Ajdovščini in Kobaridu)

- pripravili smo predstavitveni vaji  na dnevu varnosti v Ajdovščini in Kobaridu

 - udeležili smo se velike  večine tečajev, ki jih organizirajo posamezne komisije GRZS –  (vodniki reševalnih psov, letalci, inštruktorji, pripravniki, …) – skupaj 39 usposabljanj v obsegu 2006 ur –  s trikrat podvojenimi vajami v koledarskem letu je število ur usposabljanja le preseglo ure reševanja!

 Trije člani (Peter Poljanec ml. in  Primož Lapanja) ter  zdravnik Saš Jurij Tašič so opravili izpit za reševalce – letalce in v sezoni 2008 že dežurali na Brniku.

Dva člana (Martin Štendler in Robert Kovač) sta bila na usposabljanju za inštruktorje GRS, pripravnik Boštjan Sovdat pa za gorskega reševalca.

(Več o usposabljanju v poročilu inštruktorja na letnem zboru postaje)

Preventivno delo:

K preventivnemu delovanju spadajo predavanja za planince, učence, alpiniste, …, predstavitve dela postaje, …

Teh aktivnosti  je bilo za 562 ur.

V preteklem letu smo organizirali dežurstvo na 35 različnih pohodih, tekmovanjih  in prireditvah v gorah  - 710 ur).

Dežurstvo v poletni sezoni je bilo organizirano  kot prejšnja leto -  od konca aprila do začetka septembra – vsak teden je bila dežurna skupina treh reševalcev.

Organizacijsko delo:

-->razširjeno vodstvo postaje je imelo štiri redne in eno izredno sejo

-->udeležili smo se skoraj vseh sestankov UO GRZ (načelnik), komisije za medicino (dr. Bogo Humar), Sklada Okrešelj (Marko Dakskobler) in  odbora za priznanja (Janko Koren) ter UO PD Tolmin

->ostalo organizacijsko delo (finance, arhiv, poročila, inventure…)

Skupaj 984  ur organizacijskega dela

Tekmovanja GRS:

Člani PGRS Tolmin smo sodelovali na 3 tekmovanjih – skupaj 133 ur.

Srečanje skupin ob zaključku leta

V letu 2008 so prednovoletno srečanje pripravile vse skupine!

Poleg tega  smo v jubilejnem letu:

- Založili in izdali  knjigo našega zdravnika Jožeta Andlovica – Skozi sotesko druge svetovne vojne

Sodelovali smo pri organizaciji predstavitve knjige  v Tolminu in v  Novi Gorici

Nevede in nehote smo izdali uspešnico, saj je 700 izvodov pošlo v nekaj mesecih in bo treba razmisliti o ponatisu.

Največ zaslug za to ima seveda urednik in naš zvesti kronist Žarko Rovšček, veliko je pomagal tudi Janko Koren.

- Za vse nesreče v preteklosti (551  do konca leta 2007) smo vnesli GPS koordinate, kar sedaj omogoča hitro pregledovanje  akcij (vsem dostopno na spletni strani PD Tolmin)  V temu dosežku je kar nekaj noči  dela našega računalniškega »maherja« Simona Čopija.

- Organizirali smo prvi dan gorskih reševalcev – s tiskovno konferenco, okroglo mizo o iskalnih akcijah, srečanjem z vodstvom GSS Srbije, sprejemom za vodstvo GRZ pri tolminskem županu, prikazno helikoptersko vajo (ki se je - povsem v skladu z dogajanjem v zadnjih letih - končala z reševalno akcijo na Krnu) in uradno proslavo ter zabavni delom srečanja ( s Kraškimi ovčarji – kdor jih je zamudi mu je lahko žal !!!…)

- Izdali smo jubilejni zbornik – urednik Edo Kozorog je z članoma uredniškega odbora Jankom Korenom in Ivanom Čufrom opravil veliko delo …

- Pripravili smo razstavo ob 60-letnici; Edo se je spet izkazal …

-->Pripravili smo otvoritev razstave in predstavitev zbornika.

-->Postavitev razstave v Podbrdu

-->Devet članov postaje (kot reševalci, zdravniki ali policisti) je na Brniku opravilo 31 dni dežurstev in sodelovalo na 32 reševalnih akcijah

-->V okviru programa FIHO smo izpeljali tri tabore (za osnovno šolo Tolmin na Razor planini, , za srednješolce v Logu pod Mangrtom in na Mostu na Nadiži ter za podružnično šolo s prilagojenim programom v Trenti in Bohinju)

-->V sodelovanju z fundacijo  BiT Planota smo izpeljali program »Promocija prostovoljstva« za mlade planince iz Tolmina in Podbrda

->Vodnika reševalnih psov Matjaž Rakušček in Alojz Skrt sta kot predstavnika GRZS  sodelovala na vaji GRS Slovenije in Hrvaške na Risnjaku

-->Trije člani GRS Tolmin so sodelovali  v ekipi za pospravljanje razbitin letala na Korziki

-->V Tolminu smo organizirali predavanje o omejitvah pri reševalnem delu s helikopterjem (Miha Avbelj)

-->Organizirali smo srečanje z bodočimi pripravniki in jih že vključili v delo (predvsen na iskalnih akcijah)

-->Trije člani so sodelovali na  GRS srečanju Alpe –Adria v Italiji

Reševalno delo je delo cele postaje – kljub temu pa moram,  poleg tistih, ki  so že bili omenjeni,  predvsem poudariti prispevek:

- Miljka Lesjaka, ki ob  reševalnem delu vzorno opravlja še delo tajnika, dežurnega fotoreporterja, dopisnika za medije 

- Gospodarja Petra Poljanca ml., in Darka Podgornika, ki skrbita za opremo

- Vodji skupin (Kobarid - Alojz Skrt, Podbrdo - Peter Čufer, Idrija- Cerkno - Damijan Koren, Ajdovščina - Dušan Kompara)

-->inštruktorjev GRS: Simona Čopija, Davorina Žagarja, Ljuba Torkarja, Ivana Čuferja,…

-->Vlada Šorlija in Mitja Šavlija, ki skrbita za prostore postaje in kočo na pl. Razor

…Na koncu: Hvala vsem, ki nas podpirate in hvala vsem reševalcem  za opravljeno delo v preteklem letu.

 

 

Načelnik postaje:

 

Žarko Trušnovec

 

Natisni