Poročilo predsednice 2008

Written on .

Drage planinke in planinci,

Leto 2008 je bilo leto obletnic, obeležili smo 60-letnico delovanja GRS Postaje Tolmin, 60-letnico koče na planini Razor in 10-letnico oz. 120 pohodov pohodniške skupine, ki jo vodi Rudi Rauch.

 

Priložnostno razstava o 60-letnem obdobju koče, ki smo jo pripravili julija ob proslavi na planini Razor, si lahko nocoj ponovno ogledate v skupnem prostoru pred  dvorano.

Naše delo so opazili tudi drugi. PZS je podelila Postaji GRS Tolmin ob 60-letnici posebno priznanje, Uprava za zaščito in reševanje RS pa Žarku Trušnovcu zlati znak CZ Slovenije, Andreju Fratniku pa srebrni zank CZ Slovenije. Čestitamo!

Lani smo našteli 716 članov s plačano članarino (8 več kot v letu 2007): 413 odraslih članov,  51 študentov in srednješolcev in 252 mladih planincev.

Na 6 sejah upravnega odbora smo se ukvarjali s problematiko gospodarjenja in upravljanja koče na planini Razor, vzdrževanja poti, ki so v upravljanju društva, se seznanjali z aktivnostmi Gorske reševalne zveze Slovenije, postaje Tolmin in razpravljali o delu odsekov in sekcij, o katerem bodo vodje poročali v nadaljevanju.

Tudi v preteklem letu smo organizirali šest planinskih večerov, predavanj z diapozitivi z gorniško vsebino v knjižnici Cirila Kosmača, ki nam je prijazno odstopila prostor. Z udeležbo na predavanjih, ki jih organizira Mara Vidic, smo zelo  zadovoljni.

V lanskem jubilejnem letu je društvo oz. Postaja GRS Tolmin založila knjigo Jožeta Andlovica Skozi sotesko druge svetovne vojne, ki je postala velika uspešnica, vsa naklada je že razprodana, tako da pripravljamo ponatis. Ob 60-letnici je v jeseni postaja GRS Tolmin izdala zbornik, ki je bil predstavljen na priložnostni razstavi v knjižnici; konec leta pa je izšla 14. številka društvenega glasila Krpelj. Andlovčevo knjigo in Krpelj je pripravil in uredil Žarko Rovšček.

Po dolgih letih nam je uspelo obuditi fotografsko dejavnost. Pod vodstvom mednarodnega mojstra fotografije Rafaela Podobnika je bil spomladi organiziran osnovni fotografski tečaj, ki se ga je udeležilo 18 fotografov. Udeleženci so se predstavili na razstavi v avli kino dvorane februarja letos. Skupini so se pridružili novi člani, tako da s srečanji, ki jih pripravlja Martin Gerlič, nadaljujemo in vabimo interesente, da se nam pridružijo na srečanjih vsako prvo sredo v mesecu. 

Sredstva za delo pridobivamo na razne načine, uspeli smo na razpisih Zavoda za šport, Mladinske komisije PZS,  Občine Tolmin in Zveze organizacij tehnične kulture. Finančno so nam pomagali: Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Gornjega Posočja in Občina Tolmin. Vsem prisrčna hvala.

Ker se letos štiri letni mandat članov organov društva zaključuje, bi se rada zahvalila vsem odbornikom pa tudi ostalim članom društva in simpatizerjem, ki so vedno pripravljeni poprijeti za delo. S skupnimi močmi nam uspeva!

                                                                                                            Milena Brešan

Natisni