Odborniki v obdobju 1946 do 2021

ODBORNIKI PD TOLMIN V OBDOBJU 1946 - 2021

Preberi več

Kronika Soške podružnice SPD

Pogoji in razmere za nastanek

Planinska ideja je izšla pri vseh narodih iz razumništva. Preprostejši ljudje namreč do te “nekoristne” človekove dejavnosti v začetku niso kazali kakšnega posebnega veselja. Svoje razpoloženje do “nepraktičnega” planinstva so večkrat izražali z raznimi ljudskimi reki in modrostmi. Slovenci smo kot majhen narod imeli še v prvi polovici prejšnjega stoletja zelo malo zavednih, šolanih ljudi. Zato se je začelo pri nas planinstvo razvijati pozneje kot pri drugih naprednejših narodih.

Preberi več

RAZVOJ PLANINSKE ORGANIZACIJE V TOLMINU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

1 Entuziazem na vojnih ruševinah

 Na ruševinah druge svetovne vojne se je kmalu po osvoboditvi domovine, točneje v letu 1946, razširil pravi val ustanovitev novih podružnic Planinskega društva Slovenije. Temu valu je dajala pospešek veliko let zatajevana želja po svobodnem udejstvovanju v domačih gorah. Na Primorskem so, z italijansko zasedbo ozemlja po prvi svetovni vojni, ljudje preživeli daljše obdobje zatiranja kot drugje po Sloveniji, zato je bila ta želja še bolj vroča. 

Preberi več

Funkcionarji od ustanovitve 1896 do 1928

FUNKCIONARJI SOŠKE PODRUŽNICE SPD V OBDOBJU OD USTANOVITVE l. 1896 do 1928

Preberi več